Festiwal filmu antropologicznego
i dokumentalnego
NAFA2015

Nordic Anthropological Film Association (NAFA) jest organizacją powstałą w połowie lat 70. XX wieku, której celem jest wspieranie współpracy pomiędzy antropologami wizualnymi i promowanie dokumentalnych filmów antropologicznych. Posiada jedną z największych i najbogatszych kolekcji filmów dokumentalnych i antropologicznych. Organizowany przez NAFA coroczny festiwal to rozpoznawalna marka w świecie antropologów i dokumentalistów.

Introduction and Acknowledgments / Wprowadzenie i podziękowania
Meet the Team / Zespół
Sławomir Sikora, Image and Film as a Medium of Comprehension / Obraz i film jako medium rozumienia
Peter I. Crawford, Cultural diversity, heritage, and ethnographic film / Różnorodność kulturowa, dziedzictwo i film etnograficzny
NAFA2015 Selection / Filmy festiwalowe NAFA2015
Special screenings / Pokazy specjalne
Framing Diversity. Joanna Fomina Talks to Karolina J. Dudek / Uchwycić różnorodność. Z Joanną Fominą rozmawia Karolina J. Dudek
The making of heritage. Barbara Kirshenblatt-Gimblett Talks to Karolina J. Dudek and Sławomir Sikora / Wytwarzanie dziedzictwa. Z Barbarą Kirshenblatt-Gimblett rozmawiają Karolina J. Dudek i Sławomir Sikora
Index / Indeks

Kliknij, żeby pobrać katalog

Komisja selekcyjna: Knud Fischer-Møller, Lotta Granbom, Tanel Saimre, Johannes Sjöberg, Orsi Veraart
Koordynator Komisji Selekcyjnej: Peter Crawford
Konsultacja merytoryczna: Slawomir Sikora