october, 2015

22oct17:00- 22:00Zobaczyć Innego - pokaz filmów i dyskusja w Toruniu17:00 - 22:00 Wały Generała Władysława Sikorskiego 19, ToruńMuzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej

Event Details

Zapraszamy na pokazy filmowe i dyskusję organizowane w ramach projektu „Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa”. Pokazowi trzech filmów – Żyd na szczęście (real. Paulina Fiejdasz, Adam Uryniak) i Przejście (real. Jan Lorenz) oraz Tobacco, Truths and Rummikub (real. Steef Meyknecht) – towarzyszyć będzie dyskusja Różnica i różnorodność dziś: o tym, co robią obrazy. Wezmą w niej udział zaproszeni specjaliści m.in. z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

Start: g. 17:00

Wydarzenie na Facebook: https://www.facebook.com/events/1627086677553241/

Wstęp bezpłatny

Żyd na szczęście, real. Paulina Fiejdasz, Adam Uryniak, 25 minut, 2014
Film z cyklu „Szalom Polsko”. Amerykańska etnolożka Erica Lehrer przyjeżdża do Polski, aby zbadać fenomen popularności drewnianych figurek przedstawiających Żydów.

„Żyd na szczęście” (2014) – fragment filmu from Studio Filmowe AU on Vimeo.

 

Przejście, real. Jan Lorenz, 52 minuty, 2013
Przejście jest etnograficznym dokumentem ukazującym bycie i stawanie się Żydem we współczesnej Polsce przez pryzmat osobistych doświadczeń trójki młodych ludzi związanych z żydowską kongregacją. Film obrazuje ich osobiste refleksje odnośnie do tożsamości i tradycji na tle żydowskiego życia społecznego i religijnego we Wrocławiu. Z jednej strony, Przejście pokazuje stopień, w jakim poczucie tożsamości młodych ludzi osadzone jest w powojennych, specyficznie polsko-żydowskich doświadczeniach ich rodziców, dziadków i krewnych. Z drugiej – fenomen „odrodzenia żydowskiego”, którego częścią stali się trzej bohaterowie, jawi się tu jako skomplikowana i niejednoznaczna transformacja sytuująca społeczność żydowską w nowej zglobalizowanej rzeczywistości.

The Passage – TRAILER from Jan Lorenz on Vimeo.

 

18:30–19:30
Dyskusja: Różnica i różnorodność dziś: o tym, co robią obrazy
Jak zmienia się rozumienie różnicy i różnorodności? Jak zmieniają się polityki wobec różnorodności? Jaką rolę w rozumieniu i postrzeganiu różnorodności odgrywają obrazy? Zmieniające się uwarunkowania społeczne, polityczne i gospodarcze sprawiają, że pytania te stale domagają się nowych odpowiedzi.

W dyskusji udział wezmą: dr Maria Cieśla (Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie), dr Rafał Kleśta-Nawrocki (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu), dr hab. Sławomir Sikora (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski).
Prowadzenie: dr Karolina J. Dudek

Maria Cieśla, historyczka, pracowniczka naukowa Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Absolwentka studiów historycznych na UW oraz studiów doktoranckich w Instytucie Historii PAN, stypendystka Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Specjalizuje się w badaniach nad historią Żydów oraz stosunków żydowsko – chrześcijańskich w epoce wczesnonowożytnej, interesuje się szczególnie zagadnieniami związanymi z codziennym funkcjonowaniem Żydów w ramach wielowyznaniowej i wieloetnicznej społeczności dawnej Rzeczypospolitej. Członkini Stowarzyszenia im. Szymona Anskiego, koordynatorka projektu upamiętniania dawnego kibucu na warszawskim Grochowie.
Rafał Kleśta-Nawrocki, etnolog/antropolog kulturowy, adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Absolwent studiów politologicznych i dziennikarstwa na UAM oraz etnologii na UMK. Doktorat w zakresie etnologii na UAM na podstawie rozprawy „Demokratyzacja kultury współczesnej”. Główne obszary zainteresowań: antropologia polityki, antropologia wiedzy, teoria kultury, współczesna teoria i metodologia antropologii, antropologia kultury współczesnej, media i kultura popularna, antropologia historii, antropologia jedzenia. W swoich badaniach etnograficznych stara się łączyć te obszary, balansując między procesami społeczno-kulturowymi wyrażanymi w dyskursach teoretycznych i medialnych, a społeczno-kulturowym doświadczeniem tych procesów w konkretnych ludzkich działaniach; wskazując jednocześnie na polityczne i historyczne elementy, wykorzystywane i używane we współczesnych praktykach kulturowych. Amatorsko fotografuje i filmuje; w KEiAK UMK prowadzi m.in. zajęcia: Zawodowe warsztaty antropologiczne – fotografia i film.
Sławomir Sikora, dr hab., adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Warszawski). Zajmuje się przede wszystkim antropologią wizualną, antropologią miasta i współczesności. Autor książek Fotografia. Między dokumentem a symbolem (2004) oraz Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii (2012), a także sporej liczby artykułów publikowanych m.in. w „Kontekstach”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej” i „Literaturze Ludowej”. Współpraca kuratorska przy wystawie Nostalgia urzeczywistniona. Afryka w fotografiach Kazimierza Zagórskiego (Zachęta 2005). Współautor filmu Żeby to było ciekawe (2009) i współredaktor książki Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów (2009), a także dwóch zeszytów tematycznych „Kwartalnika Filmowego”: „Antropologia filmu” (47-48/2004) i „Film, fotografia i rzeczywistość” (54-55/2006). Koordynator projektów: Oddolne tworzenie kultury (http://kulturaoddolna.pl) oraz Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa (http://nafa2015.pl). http://slawomir-sikora.net

19:30–21:00
Tobacco, Truths and Rummikub, real. Steef Meyknecht, 93 minuty, 2010
Holandia, Schiedam. Antropolog Steef Meyknecht przez ponad rok obserwuje i filmuje cztery środowiska. Jego bohaterowie to mieszkańcy wielokulturowej dzielnicy Nieuwland cieszącej się niegdyś dobrą sławą. Choć żyją w tej samej okolicy to praktycznie zamieszkują odrębne światy. Czy może dojść do spotkania i rozmowy?

 

http://nafa2015.pl/
„Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa” to projekt realizowany przez trzy instytucje partnerskie Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Bergen i Nordic Anthropological Film Association (NAFA) we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

Time

(Thursday) 17:00 - 22:00

Location

Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej

Wały Generała Władysława Sikorskiego 19, Toruń

Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-PrüfferowejWały Generała Władysława Sikorskiego 19, Toruń