• Patronat honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Patronat honorowy Wojewody Mazowieckiego
 • Patronat honorowy Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet w Bergen
 • Nordic Anthropological Film Association
 • Muzeum Historii Żydów Polskich
 • Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
 • Centrum im. Ludwika Zamenhofa
 • Muzeum Warszawskiej Pragi
 • Polskie Radio RDC
 • Muzealnictwo
 • Kwartalnik Filmowy
 • Niezależny Miesięcznik Studentów. Magiel
 • 5kilo kultury
 • Stan Rzeczy
 • http://kulturaonline.pl
 • EEA grants
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego
 • Uniwersytet Warszawski