Biegi

Published on :

zawody wyścigowe Bieg sprinterski rozgrywany jest na dystansach 60, 100, 200 i 400 metrów. Ka?da z tych konkurencji wymaga innych cech motorycznych. Sze??dziesi?t metrów obecnie biega si? g?ównie w hali na ró?nego rodzaju mitingach lekkoatletycznych. Dystans ten preferuj? zawodnicy, którzy maja zdolno?? do szybkiej reakcji i osi?gni?cia maksimum pr?dko?ci zaraz […]