Surfing

Published on :

Zawody Surfing Surfing jest sportem uprawianym na wodzie przy pomocy deski o kszta?cie li?cia lub ?ezki. ?lizg odbywa si? na falach o wysoko?ci minimum 30 cm do wzgl?dnie bezpiecznej max wysoko?ci 6 m. (Rekord w pokonaniu fali wynosi 21m). Najlepsze warunki do surfingu s? na Hawajach, na zachodnim brzegu USA, […]

snowboardowe

Published on :

Zawody snowboardowe Snowboard jest dyscyplin?, która powsta?a jako mix umiej?tno?ci wykonywanych przez skaterów, surferów i narciarzy. Jest to dyscyplina sportowa polegaj?ca na zje?d?aniu w dó? po o?nie?onym stoku na szerokiej desce. Technika zjazdu przypomina raczej ?lizganie si? po wodzie, które mo?na przyrówna? do surfingu a akrobacje s? pochodn? technik wykonywanych […]