Zawody snowboardowe

Snowboard jest dyscyplin?, która powsta?a jako mix umiej?tno?ci wykonywanych przez skaterów, surferów i narciarzy. Jest to dyscyplina sportowa polegaj?ca na zje?d?aniu w dó? po o?nie?onym stoku na szerokiej desce. Technika zjazdu przypomina raczej ?lizganie si? po wodzie, które mo?na przyrówna? do surfingu a akrobacje s? pochodn? technik wykonywanych przez skaterów.

Gwiazdy sportu-Karine Ruby wielokrotna zwyci??czyni MS i Pucharu ?wiata w slalomie, slalomie gigancie, w crossie i slalomie równoleg?ym. W?ród m??czyzn Shaun White, mistrz olimpijski i wielokrotny zwyci?zca X Games, Xavier Deleure, Philipp Schoch.

W Polsce najlepsze wyniki w tej dyscyplinie osi?gn??a Jagna Marczu?ajtis oraz Piotr Starowicz i Mateusz Ligocki

Zawodnik uprawiaj?cy t? dyscyplin? jest osob? pewn? siebie, zdecydowan?, odwa?n? i poszukuj?c? unikalnych wra?e?. Snowboardzi?ci zwykle oznaczaj? si? wysok? sprawno?ci? fizyczn?, gibko?ci? i si?? dolnych partii cia?a. Zjazd na desce wymaga wysokiego poziomu zachowania równowagi i umiej?tno?ci dobrego planowania trasy zjazdu tak aby sprawnie omija? przeszkody czy te? innych u?ytkowników znajduj?cych si? na trasie. W trakcie zjazdu liczy si? przede wszystkim kontrola pr?dko?ci oraz szybko?? reakcji.

Cennik zaj??

Sprz?t sportowy

W kategorii freestyle deska jest krótka i mi?kka z mocno zaokr?glonym przodem i ty?em. Buty powinny by? mi?kkie. Je?li chcesz cz??ciej zje?d?a? kup desk? nieco d?u?sz? bardziej w?sk? i tward?, która w zale?no?ci od producenta ró?ni si? kszta?tem przodu i ty?u od tych, które wykorzystywane s? do akrobacji. Buty s? tak?e inne z wygl?du przypominaj? raczej sanda?y ni? buty, w których stabilizator umieszczony jest na wysoko?ci Achillesa.

Deski snowboardowe maj? d?ugo?? od 140-180 cm i szeroko?? 26-32 cm. Zawodnicy w czasie zjazdu ustawieni s? bokiem do kierunku jazdy. Deski maja specjalne wi?zania, które mocuj? buty bez mo?liwo?ci rozpi?cia w trakcie jazdy lub podczas upadku.

Tam kupisz

FILMY I ARTYKU?Y: Zawody snowboard

W ramach snowboardu istnieje kilka odmian konkurencji, tj. konkurencje zjazdowe oraz tzw. freestyle (styl wolny). Do konkurencji zjazdowych zalicza si? g?ównie ró?ne odmiany slalomu oraz snowboard cross. Do konkurencji freestylowych zalicza si? half-pipe (ewolucje wykonywane w specjalnie przygotowanej rynnie) oraz big air (ewolucje powietrzne).

Zjazd równoleg?y polega na pokonaniu trasy w jak najkrótszym czasie jednocze?nie ?cigaj?c si? z przeciwnikiem, który zje?d?a na równolegle po?o?onej trasie.

Extreme snowboarding uprawiany jest g?ównie w miejscach dziewiczej natury odleg?ych od standardowych tras zjazdowych gdzie ?nieg jest puszysty a trasa pe?na ró?norodnych urwisk, ska? i drzew. Zjazd w takich warunkach podejmuj? jedynie zawodnicy z ogromnym do?wiadczeniem.

11 thoughts on “snowboardowe”

 1. Гаджет для крепкого сна

  Каждый человек замечал за собой, что тяжело сразу же заснуть после напряженного рабочего дня. Приходится долго лежать и смотреть в потолок, так как человеческий мозг не может быстро”разгрузиться”. Гаджет для засыпания под названием Tranquil Moments Advanced Sleep Sounds поможет Вам в решении этой проблемы. Благодаря подобранным сочетаниям громкости и скорости мелодий, осуществляется успокаивающий эффект на альфа-, дельта- и тета-волны мозга, что приводит к глубокому и спокойному сну. Можно использовать гаджет в качестве терапевтического успокаивающего средства. Стоимость устройства составляет 170 долларов. Можно сказать, что это что-то среднее между магнитофоном и радио, по форме и внешнему виду устройство напоминает настольные часы. Устройство имеет простой и понятный интерфейс, небольшой корпус, который сочетает в себе функции часов-будильника. Возможно, что в скором времени это устройство будут рекомендовать терапевты своим пациентам, ведь это устройство, как показали исследования, достойная замена снотворным и седативным препаратам. А если у вас есть автомобиль, чтобы не мучила бессонница от волнения, мы рекомендуем купить шины Континенталь. Тогда уж точно вы будете видеть красивые и сладкие сны.

  Больше интересных новостей https://rufinder.ru/

 2. Добрый день.
  Порекомендуйте отличную типографию для заказа флаеров
  Могу посоветовать хорошую типографию, качество, цена и скорость у них отличное,
  но они находятся в Красноярске, а мне нужно в Москве.
  Здесь печать и изготовление книг https://kraft-pt.ru/products/knigi

 3. Wow, ten artykuł to naprawdę świetne źródło wiedzy. Bardzo doceniam autora za jego staranne badania i klarowną prezentację informacji. Na pewno przeczytam go jeszcze raz, aby dokładnie zapamiętać wszystkie cenne wskazówki!

 4. my friends and I have been dreaming about. The niche of up to date info on this webpage is excellent and appreciated and will assist me in our studies a ton. It seems like everyone has a lot of knowledge concerning subjects on the site and other subjects and info really show it. I am not on the internet most of the time although when I get a chance im more often than not searching for this sort of factual information or others closely related to it. If anyone gets a chance, check out at my website: manuscript writing services in around near, close to, about, located in, from Bloomington, Indiana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *