Praktyczne informacje
Antropologia wizualna i europejskie dziedzictwo kulturowe

Warszawa 21-26.09.2015

szczegółowe informacje zostaną podane później

Językiem konferencyjnym będzie angielski

Nie przewiduje się wprowadzenia opłaty konferencyjnej.

15.04.2015

Zgłaszanie abstraktów

Abstrakty o długości 150-200 słów proszę nadsyłać za pomocą formularza internetowego (150-250 words)
30.05.2015

Powiadomienie o zaakceptowaniu zgłoszenia

Lista uczestników zostanie również opublikowana na stronie http://nafa2015.pl. O zaakceptowaniu zgłoszenia powiadomimy również emailem.
21-26.09.2015

Konferencja

Konferencja odbędzie się w trakcie festiwalu 21-26.09.2015, Warszawa

DO ZOBACZENIA W WARSZAWIE!