november, 2015

5nov10:00- 22:00Zobaczyć Innego - pokaz filmów i dyskusja w Białymstoku10:00 - 22:00 Warszawska 19, 15-001 BiałystokCentrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Event Details

 „Zobaczyć Innego”: zapraszamy na warsztaty, pokazy filmowe i dyskusję organizowane w ramach projektu „Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa”

Pokazowi filmów i warsztatom towarzyszyć będzie dyskusja „Wizerunek Innego w Polsce”. Wezmą w niej udział zaproszeni specjaliści z Centrum Ludwika Zamenhofa, Stowarzyszenia im. Szymona Anskiego, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie na Facebook: https://www.facebook.com/events/481028845404145/

Wstęp bezpłatny

Program seminarium:

10.00 – 12.00 warsztaty dla licealistów „Rozumienie stereotypów” – obowiązują zapisy

15.00 – 17.30 pokaz filmu „Tytoń, prawdy i rummikub”, po projekcji dyskusja „Wizerunek Innego w Polsce”

18.00 – 20.00 pokaz filmu „Powrót” i spotkanie z reżyserem Adamem Zuckerem

 

10.00 – 12.00

Rozumienie stereotypów /warsztaty dla licealistów

prowadzący: Karolina Dudek, Agata Maksimowska, Sławomir Sikora

grupy zorganizowane, liczba miejsc ograniczona

czas: 120 min

wstęp wolny, zapisy: 85 6767367

 

Czym są dziś stereotypy? Skąd się biorą? Na ile są one silne i co można z nimi zrobić? Warsztaty dotyczyć będą procesów tworzenia wizerunków Obcego.

Obejrzymy wspólnie fragmenty dwóch filmów: „Żyd na szczęście” Pauliny Fiejdasz i Adama Uryniaka oraz „Przejście” Jana Lorenza. Oba opowiadają one o współczesnej obecności Żydów w Polsce, ale poruszają zupełnie różne kwestie. Pierwszy pyta o znaczenie drewnianych figurek żydowskich i podejmuje problem stereotypów na temat Żydów i antysemityzmu, drugi ukazuje historie młodych Żydów poszukujących korzeni, którzy dopiero niedawno dowiedzieli się o swoim żydowskim pochodzeniu. Będzie to punkt wyjścia do wyjścia do dyskusji o tym, co to znaczy być Innym. Zastanowimy się, w jaki sposób obrazy i opowieści kształtują wyobrażenia. Czy jesteśmy tylko odbiorcami gotowych wyobrażeń czy raczej współtworzymy?

 

15.00 – 17.30

Dyskusja „Wizerunek Innego w Polsce”

Pokaz filmu będzie punktem wyjścia do dyskusji o różnorodności. Polska była krajem wielokulturowym. Po II wojnie światowej na skutek działań militarnych, eksterminacji, a następnie rozstrzygnięć politycznych miała stać się krajem monokulturowym. Przynajmniej w zamyśle ówczesnych władz… Wielokulturowość powoli powraca: sprzyjają temu kolejne ważne zmiany polityczne (1980, 1989, 2004), migracje, jak również atmosfera, w jakiej mówi się o inności, różnicach i różnorodności kulturowej. Różnica – warto podkreślić – nie jest równoznaczna z różnorodnością (Jacques Deleuze).

Czy staliśmy się społeczeństwem ksenofobicznym? Czy Polska ma szansę stać się ponownie krajem wielokulturowym? Na czym może dziś polegać odzyskiwanie „wielokulturowości”? I co może w kontekście polskim oznaczać „wielokulturowość” rozumiana jako polityka?

 

W dyskusji udział wezmą: Mateusz Budzyński (Centrum Ludwika Zamenhofa), Agata Maksimowska Stowarzyszenia im. Szymona Anskiego, Katarzyna Niziołek (Uniwersytetu w Białymstoku) oraz Sławomir Sikora (Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Karolina J. Dudek – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, zarządzania i stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się antropologią zarządzania i historii, socjologią wiedzy, muzealnictwem oraz wizualnością w kulturze. Współautorka filmu antropologicznego „Żeby to było ciekawe…” (2009). Zarządza projektami, tworzy strony internetowe, tłumaczy teksty z zakresu antropologii. Brała udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytucie Socjologii UW oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Sekretarz redakcji „Stanu Rzeczy”. Koordynatorka projektu Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Obecnie pracuje w IEiAK UW.

 

Katarzyna Niziołek – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka rozprawy doktorskiej pt. „Sztuka społeczna. Obywatelski wymiar działań społeczno-artystycznych”, obronionej w 2015 r. W związku z doktoratem w latach 2011-2013 realizowała promotorski projekt badawczy „Sztuka społeczna w Polsce. Badanie jakościowe” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Stypendystka The Clifford & Mary Corbridge Trust (University of Cambridge, 2009) i Podlaskiego Funduszu Stypendialnego (2012/13). Publikowała m.in. w „Pograniczu”, „Trzecim Sektorze”, „Przeglądzie Socjologii Jakościowej”, „Dekadzie Literackiej”, „Roczniku Białostockim” i „Limes. Cultural Regionalistics”. Od 2005 r. pracuje społecznie na rzecz Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku (od 2008 r. jako jej prezes). Jest także członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz European Sociological Association. Angażuje się w działalność społeczną w obszarze animacji kultury, edukacji nieformalnej oraz popularyzacji lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego. Współtworzyła m.in. Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku oraz realizowała projekty poświęcone architekturze czasów PRL-u i przemianom postpeerelowskich przestrzeni miejskich: „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta”, „35 lat później” i „Białostocka architektura modernizmu”. Autorka warsztatów, m.in. w ramach projektów „Kot(d) dla tolerancji” (Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku), „Jestem stąd. Polska wielu narodów” (Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie i Dom Anny Frank w Amsterdamie), „Byliśmy tu” (Muzeum Podlaskie w Białymstoku), a także „Żyjemy razem” i „Patrz – człowiek” (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku). Współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury, m.in. z Białostockim Ośrodkiem Kultury w ramach programów Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej i Akademia Planete+ Doc. W 2009 r. została nagrodzona przez białostocką redakcję Gazety Wyborczej w akcji „Przystanek Młodzi” – „za dyskusje o wielokulturowości i tolerancji oraz za działania na rzecz historii lokalnej”. Inicjatorka i koordynatorka Pracowni Sztuki Społecznej; producentka partycypacyjnego spektaklu „Metoda ustawień narodowych”.

 

Agata Maksimowska – absolwentka etnologii i psychologii. Zajmuje się antropologią tożsamości, pisze doktorat o strategiach identyfikacyjnych Żydów w Birobidżanie. Przewodnicząca Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego. Współpracowała z różnymi instytucjami kultury (m. in. w Forum Dialogu, Muzeum Historii Żydów Polskich, Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN, Muzeum Warszawskiej Pragi) i uczestniczyła w kilku etnograficznych i socjologicznych projektach badawczych. Współredaktorka książki o dziedzictwie żydowskim na Białorusi i kilku innych publikacji naukowych. Obecnie pracuje w Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Mateusz Budzyński – absolwent historii na Uniwersytecie w Białymstoku. Obecnie doktorant na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Do jego zainteresowań badawczych należy: historia wczesnego chrześcijaństwa, historia i liturgika Cerkwi Unickiej i Prawosławnej ze szczególnym uwzględnieniem czasów nowożytnych oraz wschodnie malarstwo sakralne. Od 2011 r. pracuje w Centrum im. Ludwika Zamenhofa, od 2013 r. jako specjalista do spraw edukacji. Autor wielu programów edukacyjnych i przedsięwzięć interdyscyplinarnych adresowanych do dzieci i młodzieży. Miłośnik kinematografii amerykańskiej drugiej połowy XX wieku.

 

Sławomir Sikora – dr hab., adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Warszawski). Zajmuje się przede wszystkim antropologią wizualną, antropologią miasta i współczesności. Autor książek Fotografia. Między dokumentem a symbolem (2004) oraz Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii (2012), a także sporej liczby artykułów publikowanych m.in. w „Kontekstach”, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Współczesnej” i „Literaturze Ludowej”. Współpraca kuratorska przy wystawie Nostalgia urzeczywistniona. Afryka w fotografiach Kazimierza Zagórskiego (Zachęta 2005). Współautor filmu Żeby to było ciekawe (2009) i współredaktor książki Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów (2009), a także dwóch zeszytów tematycznych „Kwartalnika Filmowego”: „Antropologia filmu” (47-48/2004) i „Film, fotografia i rzeczywistość” (54-55/2006). Koordynator projektów: Oddolne tworzenie kultury (http://kulturaoddolna.pl) oraz Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa (http://nafa2015.pl). http://slawomir-sikora.net/

 

18.00-20.00

Powrót / pokaz filmu i spotkanie z reżyserem

gość: Adam Zucker

(The Return, reż. Adam Zucker, czas 83 min)

 

Czym jest tożsamość żydowska we współczesnej Polsce – w kraju, który niegdyś był centrum żydowskiego świata, a dziś jest postrzegany jako cmentarzysko? Film „Powrót” ukazuje ten nowy świat widziany z perspektywy Kasi, Tusi, Marii i Katki – czterech młodych kobiet, nie mających kontaktu z własnym dziedzictwem, a które starają się stworzyć nową koncepcję siebie. Bohaterki są przedstawicielkami trzeciego pokolenia ocalałych z Holokaustu, stoją przed trudnym wyborem. Decyzja, jaką muszą podjąć, wiąże się z koniecznością odniesienia do kwestii związanych z własną tożsamością i tożsamością wspólnotową: co znaczy być Żydem w kraju o bogatej historii i praktycznie braku śladów żywej obecności. Jak można rozumieć próbę przyjęcia nie tylko religii, lecz także identyfikacji etnicznej, rodowej i kulturowej? W końcu: czy żydowskość w Polsce może być prawdziwie żywotna?

 

Adam Zucker – dokumentalista i montażysta, zdobywca wielu nagród. Jego poprzedni film Greensboro: Closer to the Truth, który miał premierę na SXSW, był filmem zamykającym festiwal Full Frame Film Festival i pokazany był na ponad 35 festiwalach na całym świecie. Został uhonorowany Audience Award for Best Feature na Rome International Film Festival i Best Documentary na Dead Center Film Festival. Prezentowany był także na wielu uniwersytetach i w wielu ośrodkach edukacyjnych, włączając w to Organizację Narodów Zjednoczonych.

Adam Zucker był reżyserem, scenarzystą i współproducentem trzyczęściowego serialu Free to Dance, ukazującego historię afroamerykańskich artystów tańca współczesnego. Ten wyróżniony nagrodą Emmy serial wyświetlany był na PBS. Zucker stworzył także 16mm eksperymentalne filmy pokazywane w USA, w tym w Museum of Modern Art w Nowym Yorku. Otrzymał dofinansowanie z Sundance Documentary Fund, Jerome Foundation, New York State Council on the Arts, Foundation for Jewish Culture, Taube Foundation for Jewish Life and Culture and the Southern Humanities Media Fund i wielu innych.

Time

(Thursday) 10:00 - 22:00

Location

Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Warszawska 19, 15-001 Białystok

Centrum im. Ludwika Zamenhofa w BiałymstokuWarszawska 19, 15-001 Białystok