september, 2015

25sep12:00- 13:30Film screenings 812:00 - 13:30 Jagiellońska 26, 03-719 WarszawaKino PrahaFilm details: Film screenings 8 (Chaired by Knud Fischer-Møller) The Fish that Disappeared (38’) Swamp Dialogues (45’)

Event Details

The fish that disappeared

The fish that disappeared

Title: The fish that disappeared
Year: 2015
Length: 38 minutes
Director/filmmaker: Bjørn Arntsen
Producer/production company: Visual Cultural Studies, UIT, The Arctic University of Norway
Country of production: Norway
Country/location of film: Cameroon and Chad

 

Fifty years ago Lake Chad was one of the largest inland lakes of Africa. It was also extraordinarily well stocked with fish. Neither is the case anymore. Gudja and the other fishermen in the Gilam quarter of Blangua struggle to make a living from fishing. Some claim that the disappearance of the fish can be explained mainly by the reduced size of the lake, but is that so? By joining Gudja and his fishing pals in their work at the lake, and through encounters with traditional authorities and modern administration, the underlying causes of the fish scarcity are explored.

Ryba, która zniknęła

Przed pięćdziesięciu laty jezioro Czad było jednym z największych jezior w Afryce.  Obfitowało też w niezwykle wiele ryb. Te czasy jednak minęły. Gudja i inni rybacy z osiedla Gilam w Blangua z trudem mogą się dziś utrzymać z rybołówstwa. Niektórzy twierdzą, że zniknięcie ryb można wytłumaczyć mniejszymi rozmiarami jeziora, ale czy tak jest rzeczywiście? Film próbuje naświetlić kwestię zanikania gatunków ryb. W tym celu operatorzy towarzyszą Gudji i jego kolegom podczas pracy na jeziorze oraz podczas spotkań z miejscowymi tradycyjnymi autorytetami i nowoczesną administracją.

 

Swamp Dialogues

Title: Swamp Dialogues
Year: 2014
Length: 53 minutes
Director/filmmaker: Ildiko Plajas
Country of production: The Netherlands
Country/location of film: Romania

 

The Danube Delta in Romania – the ‘Last European Sanctuary’ – is a UNESCO World Heritage Site. While major efforts are made to protect biodiversity, the plight of local communities is largely overlooked. Social scientists claim that the traumatic nature of the swamp bears heavy on the villagers’ lives. But is nature really to blame? Swamp dialogues is based on extensive field research about the discursive creation of wilderness in the Danube Delta Biosphere Reserve. Through a careful ‘argument montage’, built entirely on cinematic language, the film represents an anthropological analysis while reflecting on epistemological questions of knowledge production in social sciences.

Rozmowy na bagniskach

Delta Dunaju w Rumunii – „ostatni rezerwat Europy” – jest obiektem wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wiele czyni się tu dla ochrony bioróżnorodności, natomiast trudne położenie miejscowej ludności zdaje się nie budzić większego zainteresowania. Jak twierdzą badacze społeczni, traumatyczna natura życia na bagnach odciska wyraźne piętno na życiu mieszkańców. Czy jednak naprawdę należy winić tu przyrodę? Film oparty jest na rozległych badaniach terenowych dotyczących dyskursywnego wytwarzania dzikiej przyrody w rezerwacie biosfery w delcie Dunaju. Za pomocą bardzo przemyślnie „zmontowanego wywodu”, prowadzonego wyłącznie za pomocą środków filmowych, film Rozmowy na bagniskach przedstawia analizę antropologiczną, proponując równocześnie refleksję nad kwestiami epistemologicznymi  dotyczącymi wytwarzania wiedzy w naukach społecznych.

Film details

Film screenings 8
(Chaired by Knud Fischer-Møller)
The Fish that Disappeared (38’)
Swamp Dialogues (45’)

Time

(Friday) 12:00 - 13:30

Location

Kino Praha

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Leave a Reply