september, 2015

24sep09:30- 11:00Film screenings 309:30 - 11:00 Jagiellońska 26, 03-719 WarszawaKino PrahaFilm details: Film screenings 3 (Chaired by Peter I. Crawford) Ya Kamerun (4') Fabrik Funk (25') Chamber Music from Heaven (28')

Event Details

Ya Kamerun – a gift in return

Title: Ya Kamerun – a gift in return
Year: 2015
Length: 4 minutes
Director/filmmaker: Balz Andrea Alter and Fabian Sturzenegger
Producer/production company: E 3600 scientific artworks
Country of production: Switzerland
Country/location of film: Cameroon

 

Ya Kamerun is a short experimental movie informed as much by video clip aesthetics as by visual ethnography, filmed at a popular market in Yaoundé, Cameroon’s capital city. Ya Kamerun is a song the protagonist, Otu Bala Jah, wrote for his home country. In fact it is a political speech to his compatriots in Ewondo, Otu Bala Jah’s mother tongue. With Ya Kamerun Fabian Sturzenegger & Balz Andrea Alter present a seemingly ‘normal’ music video clip as a gift in return to Otu Bala Jah, who is also the protagonist of Balz Andrea Alter’s PhD film project.

Ya Kamerun – podarunek w rewanżu

Ya Kamerun to krótki film eksperymentalny, wykorzystujący zarówno estetykę wideoklipu, jak i etnografię wizualną, nakręcony na popularnym targowisku w stolicy Kamerunu Yaoundé. Ya Kamerun jest piosenką, którą napisał dla swej ojczyzny bohater filmu Otu Bala Jah. W rzeczywistości to przemówienie polityczne, które Otu Bala Jah kieruje do swych rodaków w ojczystym języku ewondo. Ten z pozoru „normalny” wideoklip muzyczny jest podarunkiem, który Fabian Sturzenegger i Balz Andrea Alter ofiarowują Otu Bala Jah – bohaterowi filmowego projektu doktorskiego (Balza Andrei Altera).

 

Fabrik Funk

Title: Fabrik Funk
Year: 2015
Length: 25 minutes
Director/filmmaker: Alexandrine Boudreault-Fournier, Rose Satiko Gitirana Hikiji, and Sylvia Caiuby Novaes
Producer/production company: Laboratório de Imagem e Somem Antropologia da Universidade de São Paulo (LISA-USP)
Country of production: Brazil
Country/location of film: Brazil

 

Karoline is a young woman who wants a more exciting life than her normal routine in a telemarketing centre. In the streets of Cidade Tiradentes, the largest low-income housing development in Latin America, Karoline chases her dream of becoming an MC in a place known as the Funk Factory. The film is an ‘ethnofiction’ that explores the universe of Funk, a practice involving music, dance, technology, fashion and consumption that has emerged as one of the most prominent cultural manifestations among Brazilian youths. Fabrik Funk is the result of collaboration between anthropologists from the University of São Paulo and the University of Victoria with residents of Cidade Tiradentes working in different ways in the local art scene.

Fabrik Funk

Karoline jest młodą kobietą spragnioną bardziej ekscytującego życia niż to, które daje jej praca w telemarketingu. Na ulicach Cidade Tiradentes, największego osiedla tanich bloków mieszkalnych w Ameryce Łacińskiej, Karoline podąża za swoim marzeniem – chce zostać konferansjerką w miejscu o nazwie Fabryka Funk. Film należy do gatunku „fantastyki etnograficznej” i ukazuje świat funku, łączącego muzykę, taniec, technologię, modę i konsumpcję, który pojawił się jako jeden z najsilniejszych przejawów kultury młodzieżowej w Brazylii. Fabrik Funk to wynik współpracy antropologów z Uniwersytetu São Paulo i University of Victoria z mieszkańcami Cidade Tiradentes zaangażowanymi na różny sposób w lokalną scenę artystyczną.

 

Chamber Music from Heaven

Chamber Music from Heaven

Title: Chamber Music from Heaven
Year: 2014
Length: 28 minutes
Director/filmmaker: Lisbet Holtedahl
Distribution company: Visual Cultural Studies, UIT, The Arctic University of Norway
Country of production: Norway
Country/location of film: Norway

 

We all have a relationship to music. This is a universal film about the intimate and special relationship professional musicians have with the music they perform. It is at the same time a local film about the joy of music and creativity in Lofoten’s fantastic nature, seen through world class musicians on stage and off stage. The film, recorded in 2013, shows rehearsals and recordings from the LINK Festival week concerts in beautiful Lofoten churches. We focus on the interplay between musicians in the Engegaard Quartet, and between the Engegaard Quartet and other international musicians. The film is entertaining, has wonderful music and wise words, and it is an important culture historical document.

 

Muzyka kameralna z nieba

Wszyscy mają jakieś relacje z muzyką. Uniwersalny film o bliskim, szczególnym związku łączącym zawodowych muzyków z wykonywaną muzyką. Jest to również film o konkretnym miejscu, mówiący o radości płynącej z wykonywania muzyki i o twórczym potencjale niesamowitej przyrody Lofotów postrzeganej z perspektywy światowej klasy muzyków. Film nakręcony w 2013 roku pokazuje próby i nagrania podczas tygodnia koncertów w ramach festiwalu LINK, które miały miejsce w pięknych kościołach Lofotów. Koncentrujemy się na relacjach między muzykami zespołu Engegaard Quartet oraz między kwartetem a innymi uczestnikami międzynarodowego festiwalu. Film jest zabawny, ma cudowną muzykę i padają w nim mądre słowa; jest też ważnym dokumentem historii kultury.

Film details

Film screenings 3
(Chaired by Peter I. Crawford)
Ya Kamerun (4′)
Fabrik Funk (25′)
Chamber Music from Heaven (28′)

Time

(Thursday) 09:30 - 11:00

Location

Kino Praha

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Leave a Reply