september, 2015

25sep19:30- 21:30Film screenings 1119:30 - 21:30 Jagiellońska 26, 03-719 WarszawaKino PrahaFilm details: Film screenings 11 (Chaired by Johannes Sjöberg) Journey to the maggot feeder (68') From Paris to Paris (21') Born to be mild (15')

Event Details

 Journey to the maggot feeder

Title: Journey to the maggot feeder
Year: 2015
Length: 68 minutes
Director/filmmaker: Liivo Niglas and Priit Tender
Producer/production company: F-Seitse
Country of production: Estonia
Country/location of film: Estonia, UK and Russia

 

Journey to the Maggot Feeder tries to solve the mystery of a bizarre Arctic fairy tale. Priit Tender, an Estonian animator, makes a film about an old Chukchi legend – The Maggot Feeder. The unconventional narrative finds misunderstanding in the western audiences and Priit takes off to a journey to Chukotka in the northeastern corner of Siberia where deeper layers of the story and local culture start to unfold. This anthropological road movie deals with the importance of storytelling in human life, inviting the viewers to undertake a journey into the depths of their inner world.

Podróż do karmiciela robaków

Film próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczej opowieści rodem z Arktyki. Priit Tender, estoński twórca filmów animowanych, robi film oparty na starej legendzie Czukczów o Karmicielu Robaków. Niezwykła opowieść jest całkowicie niezrozumiała dla zachodnich odbiorców i Priit jedzie na Czukotkę, na północnowschodni skraj Syberii, gdzie zaczynają się przed nim odsłaniać głębsze pokłady tej opowieści i miejscowej kultury . To antropologiczny film drogi, który mówi o znaczeniu opowieści w życiu człowieka i zaprasza widza, by podjął podróż w głąb własnego wnętrza.

 

From Paris to Paris

Title: From Paris to Paris
Year: 2013
Length: 21 minutes
Director/filmmaker: Svetlana Belorussova
Producer/production company: Andrei Golovnev
Country of production: Russia
Country/location of film: Russia, Poland, Germany, France

 

The Chelyabinsk region (Russia) has its own Paris. It is home to Nagaibaks. They are Turkic by language, Russian Orthodox Christian by religion, and Cossacks by social state. A group of Nagaibak sets out on a trip to Europe following the tracks of their ancestors – soldiers of the 1812 war.

Z Paryża do Paryża

Region Czelabiński w Rosji ma swój Paryż. Zamieszkują go Nagajbacy. Mówią językiem należącym do rodziny języków tureckich, wyznają prawosławie i są kozakami. Grupa Nagajbaków wyrusza w podróż do Europy śladami swych przodków – żołnierzy z czasów wojny roku 1812.

 

 

Born to be mild

Title: Born to be mild
Year: 2014
Length: 15 minutes
Director/filmmaker: Andy Oxley
Producer/production company: Screen 3 Productions
Country of production: UK
Country/location of film: UK

 

The modern world is constantly speeding up. But not for the Dull Men’s Club – a group of men quite content with life’s more sedate pleasures.

Nieśpieszni z natury

Współczesny świat ciągle przyspiesza. Ale nie dla członków Klubu Nudziarzy (Dull Men’s Club) – grupy mężczyzn skłonnych zadowolić się czerpaniem z życia bardziej statecznych przyjemności.

Film details

Film screenings 11
(Chaired by Johannes Sjöberg)
Journey to the maggot feeder (68′)
From Paris to Paris (21′)
Born to be mild (15′)

Time

(Friday) 19:30 - 21:30

Location

Kino Praha

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Leave a Reply