september, 2015

23sep17:30- 19:00Film screenings 117:30 - 19:00 Jagiellońska 26, 03-719 WarszawaKino PrahaFilm details: Film screenings 1 (Chaired by Tanel Saimre) The Passage (52') The sacred in the secular (27')

Event Details

The Passage

Title: The Passage
Year: 2013
Length: 52 minutes
Director/filmmaker: Jan Lorenz
Distribution/production: Centre for Jewish Studies, University of Manchester
Country of production: UK
Country/location of film: Poland
The Passage is an ethnographic documentary about being and becoming Jewish in contemporary Poland, seen through the prism of the personal experiences of three young adults affiliated with a Polish Jewish congregation. The film portrays their personal reflections on belonging and tradition against the backdrop of Jewish social and religious life in Wrocław. On the one hand, The Passage shows that young peoples’ sense of identity is deeply grounded in the post-war Jewish experiences of their parents, grandparents, and relatives. On the other hand, the film presents the “Jewish renewal” as a complex and ambivalent transformation, which positioned Polish Jewish institutions in a new globalised reality.

Przejście

Przejście jest etnograficznym dokumentem ukazującym bycie i stawanie się Żydem we współczesnej Polsce przez pryzmat osobistych doświadczeń trójki młodych ludzi związanych z żydowską kongregacją. Film obrazuje ich osobiste refleksje odnośnie do tożsamości i tradycji na tle żydowskiego życia społecznego i religijnego we Wrocławiu. Z jednej strony, Przejście pokazuje stopień, w jakim poczucie tożsamości młodych ludzi osadzone jest w powojennych, specyficznie polsko-żydowskich doświadczeniach ich rodziców, dziadków i krewnych. Z drugiej – fenomen „odrodzenia żydowskiego”, którego częścią stali się trzej bohaterowie, jawi się tu jako skomplikowana i niejednoznaczna transformacja sytuująca społeczność żydowską w nowej zglobalizowanej rzeczywistości.

The sacred in the secular

Title: The sacred in the secular
Year: 2014
Length: 27 minutes
Director/filmmaker: Karin Leivategija
Producer/production company: Granada Centre, University of Manchester
Country of production: UK
Country/location of film: Estonia

 

This film explores the relationship between secular and religious life. The main protagonist, Toomas Erikson, is an Estonian Orthodox clergyman, who is deeply committed to music. He expresses that commitment through being an Ethno and Reggae DJ, and working as a presenter on the radio. It is a combination that comes across as surprising, and it raises questions even in a largely secular country like Estonia. The secular world tends to look at Christianity through a prism of stereotypes. Due to the conservative history of the church it is often believed that there is no place for liberal expression in religious life. The film is an attempt to explore whether the gap between religious and secular life is as wide as it is typically assumed.

Świętość w tym, co świeckie

Film analizuje relacje między świeckim a religijnym wymiarem życia. Główny bohater Toomas Erikson to prawosławny duchowny, w którego życiu muzyka odgrywa niezwykle ważną rolę. Jest didżejem muzyki etno i reggae, a także pracuje jako prezenter radiowy. Takie połączenie okazuje się zaskakujące i budzi wątpliwości nawet w tak bardzo zsekularyzowanym kraju jak Estonia. Świat świecki zwykle patrzy na chrześcijaństwo przez pryzmat stereotypów. Ze względu na konserwatyzm kościoła na przestrzeni dziejów często uważa się, że  nie ma w nim miejsca na swobodne wyrażanie własnej religijności. Film stanowi próbę przyjrzenia się, czy życie religijne i świeckie naprawdę dzieli tak szeroka przepaść, jak zwykło się uważać.

Film details

Film screenings 1
(Chaired by Tanel Saimre)
The Passage (52′)
The sacred in the secular (27′)

Time

(Wednesday) 17:30 - 19:00

Location

Kino Praha

Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Leave a Reply